Noorwegen: handelstekort naar 7 miljard euro

Nederland heeft in 2011 voor 10,3 miljard euro aan goederen ingevoerd uit Noorwegen. Dit is 23 procent meer dan in 2010. Deze stijging komt vooral door hoge olie- en gasprijzen, omdat de invoer uit Noorwegen overwegend uit minerale brandstoffen bestaat. De uitvoerwaarde is in 2011 met 10 procent gestegen tot 3,3 miljard euro. Hierdoor steeg het handelstekort met 1,6 miljard euro tot 7,1 miljard euro.

Handel met Noorwegen

2012-noorwegen-2011-g1

Invoer: hoofdzakelijk minerale brandstoffen

In 2011 bestond bijna 80 procent van de Nederlandse invoer uit Noorwegen uit minerale brandstoffen. Hier stond een waarde van 8,1 miljard euro tegenover. Ongeveer de helft hiervan had betrekking op ruwe aardolie. Door de gestegen olieprijzen is de invoerwaarde van ruwe olie in 2011 met 12 procent gestegen tot 3,8 miljard euro. De ingevoerde hoeveelheid nam af met 13 procent tot 6,2 miljard kilogram. Van alle in Nederland ingevoerde ruwe aardolie levert Noorwegen 11 procent.

Invoer uit Noorwegen

2012-noorwegen-2011-g2

Uitvoer stijgt met 10 procent

In 2011 is de export van goederen naar Noorwegen met 10 procent gestegen tot 3,3 miljard euro. In 2010 behoorde Noorwegen nog, samen met Griekenland en Indonesië, tot de enige drie landen met een exportdaling. De toename in 2011 is niet specifiek aan een bepaalde goederencategorie toe te schrijven. Over de hele linie is de uitvoer gestegen.

Wiel Packbier

Bron: StatLine