Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in december 2012 ruim 5 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het omzet- als het productievolume kleiner. De branche verkocht haar producten tegen hogere prijzen.

Omzet, productie en afzetprijs (december 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2012)

Vooral omzet buitenland lager

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in december 2012 ruim 5 procent minder omzet geboekt dan in december een jaar eerder. De omzet in Nederland nam met bijna 2,5 procent af, buitenlandse klanten kochten voor ruim 8 procent minder. Van negatieve invloed op de omzet was dat december twee werkdagen minder had dan december 2011. Hogere afzetprijzen konden dit niet compenseren. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume in december 2012 ruim 1,5 procent kleiner dan in december het jaar ervoor.

De omzetdaling in december 2012 is grotendeels toe te schrijven aan de onderliggende branche voedingsmiddelenindustrie. Hier nam de omzet ten opzichte van een jaar eerder met ruim 5 procent af. In Nederland werd bijna 3 procent minder omgezet, op de buitenlandse markt daalde de omzet ruim 8 procent. De subbranche drankenindustrie wist in december bijna 1 procent meer om te zetten, ondanks een buitenlandse omzetdaling van 11 procent. De tabakverwerkende industrie zag de omzet met ruim 9 procent afnemen.

In het vierde kwartaal van 2012 was de omzet vrijwel gelijk aan die van het vierde kwartaal van 2011. De omzet in Nederland nam ruim 2 procent toe, terwijl aan het buitenland voor bijna 2,5 procent minder werd verkocht. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was in het vierde kwartaal ruim 6 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was over het hele jaar 2012 bijna 2,5 procent lager dan 2011.

Hogere afzetprijzen

In december 2012 waren de producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 7 procent duurder dan een jaar eerder. Met een prijsstijging van 7 procent waren klanten in Nederland iets duurder uit dan afnemers uit het buitenland die 6 procent meer voor de producten moesten betalen. In december is wel een einde gekomen aan een reeks van zeven maanden oplopende prijsstijgingen ten opzichte van een jaar eerder; in november 2012 waren de producten nog bijna 8 procent duurder vergeleken met november het voorgaande jaar.

In het vierde kwartaal waren de producten 7 procent duurder dan in hetzelfde kwartaal van 2011. Over heel 2012 waren de afzetprijzen ruim 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. Met een prijsstijging van ruim 5 procent waren klanten in Nederland het duurst uit.

Lagere productie

De voedings- en genotmiddelenindustrie produceerde in december 2012 per gemiddelde werkdag bijna 2,5 procent minder dan een jaar eerder.

Ook in het vierde kwartaal van 2012 en over het hele jaar 2012 was de gemiddelde dagproductie bijna 2,5 procent lager dan een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal bijna 4 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal van 2011.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)