Wegverkeersterrein

Terrein in gebruik voor verkeer en vervoer over het hoofdwegennetwerk. Hiertoe wordt gerekend: auto(snel)wegen, hoofdverkeerswegen en verharde wegen breder dan twee meter die onderling een netwerk van verbindingen vormen, inclusief bermen, parkeerplaatsen, busstations, benzinestations en opslagplaatsen voor wegonderhoudsdiensten.