Bebouwd terrein

Terrein voor wonen, detailhandel en horeca, openbare voorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen en bedrijven.