Gegevens BAG

De gegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de woningvoorraad zijn gerekend alle verblijfsobjecten met een woonfunctie en een status ‘in gebruik (niet ingemeten)’, ‘in gebruik’ en ‘buiten gebruik’.