Realisaties overige industrie: textiel-, kleding- en lederindustrie

In november 2012 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie 1,5 procent meer omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2011. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume groter. De branche verkocht haar producten tegen een hogere prijs. In de onderliggende branche textielindustrie waren de orderontvangsten een fractie lager, in de kledingindustrie nam de vraag fors af ten opzichte van november 2011.

Omzet, productie en afzetprijs (november 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (november 2012)

Omzet iets hoger

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft in november anderhalf procent meer omgezet dan in november 2011. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland waren tegengesteld. Zo was er op de exportmarkt een groei van 4,5 procent, terwijl op de nationale markt het bedrag aan verkopen bijna 6 procent onder het niveau van een jaar eerder bleef. In november beïnvloedde een hogere afzetprijs de omzet positief. November 2012 telde evenveel werkdagen als november 2011. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume ruim een half procent kleiner.

In november 2012 was in de onderliggende branche lederindustrie de omzettoename het sterkst met ruim 7 procent, gevolgd door de textielindustrie, waar de omzet met 2,5 procent toenam. De kledingindustrie had als enige subbranche een lagere omzet in vergelijking met november vorig jaar, hier daalde de omzet 28 procent.

Minder orders uit Nederland

In november 2012 heeft de subbranche textielindustrie ruim 0,5 procent minder aan orders ontvangen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze krimp kwam door een ongunstige ontwikkeling in het binnenland. Over de grens waren de orderontvangsten ruim 2 procent hoger, terwijl de waarde van ontvangen orders in eigen land met 8 procent afnam. In de kledingindustrie waren de ontwikkelingen zowel op de binnen- als op de buitenlandse markt negatief. In deze subbranche was de totale waarde aan ontvangen orders 45 procent lager dan in november 2011. De waarde van de binnenlandse orders nam met 41 procent af, de orderontvangsten op de exportmarkt daalden 54 procent in waarde.

Afzetprijs omhoog

In november 2012 werden de producten van de textiel-, kleding- en lederindustrie bijna 2,5 procent duurder vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Hierbij steeg de afzetprijs op de nationale markt harder dan op de exportmarkt.

Van de subbranches voerde de lederindustrie, met bijna 1,5 procent, de minst sterke prijsstijging door. De prijswijziging van de producten van de textiel- en de kledingindustrie ontliepen elkaar nauwelijks. Deze producten werden bijna 2,5 procent duurder ten opzichte van november 2011.

Productie hoger

De branche produceerde in november 2012 per gemiddelde werkdag bijna 3 procent meer dan in november het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In februari (verslagmaand december 2012) worden de realisaties in de papier- en grafische industrie behandeld.

Branche                                                 Verslagmaand

Papier- en grafische industrie               december 2012, april 2013, augustus 2013

Meubelindustrie                                      januari 2013, mei 2013, september 2013

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2013, juni 2013, oktober 2013

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2013, juli 2013, november 2013