Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in november 2012 met bijna 4,5 procent toegenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag bleef het verkoopvolume vrijwel gelijk, het productievolume was groter. Vergeleken met november 2011 betaalden afnemers meer voor de producten van deze branche. In de chemische en de farmaceutische industrie namen de orderontvangsten toe.

Omzet, productie en afzetprijs (november 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (november 2012)

Omzet gestegen

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in november 2012 bijna 4,5 procent hoger dan in november 2011. Zowel over de grens als in het binnenland nam de omzet toe, met respectievelijk 6,5 en ruim 1 procent. November evenveel werkdagen als november 2011. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was deze maand vrijwel gelijk vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

In november 2012 nam de binnenlandse omzet van de subbranche aardolie-industrie af met 13 procent. De buitenlandse omzet nam met bijna 1,5 procent af, waardoor de totale omzet voor deze subbranche uitkwam op een afname van bijna 8 procent. In de chemische industrie nam de omzet sterk toe, met 18 procent. De farmaceutische industrie sloot november af met bijna 2 procent minder omzet, opvallend is daarbij dat de binnenlandse omzet in deze subbranche met 13 procent toe nam. De omzet in de rubber- en kunststofproductenindustrie kwam uit op een stijging van bijna 2 procent.

Waarde orderontvangsten hoger

In november 2012 kende de chemische industrie 19 procent hogere orderontvangsten dan in november vorig jaar. Op de nationale markt stegen de orderontvangsten in deze subbranche met bijna 30 procent, op de exportmarkt met 15 procent.

De farmaceutische industrie kreeg 4 procent meer aan bestellingen binnen. De vraag uit het binnenland steeg met 25 procent, de vraag uit het buitenland met bijna 1,5 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Prijzen gestegen

De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in november bijna 4 procent duurder dan in november 2011. Alleen bij de farmaceutische industrie was er een prijsdaling te zien, producten op de buitenlandse markt daalden daar in prijs. Deze producten werden 1,5 procent goedkoper ten opzichte van november 2011.

Productie hoger

In november 2012 produceerde de branche, voor de negende maand op rij, meer dan een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie nam met ruim 7 procent toe.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)