Trends in internationale handel in goederen

Na het crisisjaar 2009, waarin het Nederlandse bbp met 3,5 procent kromp, begon de internationale handel in goederen in 2010 weer te groeien. Voor Nederland kwam dit herstel sneller dan voor andere EU-landen. De groei stokte echter ook eerder.

Het grootste deel van de internationale handel in goederen wordt nog altijd met EU-landen gedreven. In recente jaren is de rol van hightechproducten in de Nederlandse export steeds belangrijker geworden. Hiermee samenhangend vindt er ook meer wederuitvoer plaats, hoewel deze activiteit minder aan het Nederlandse bbp toevoegt dan de reguliere export.

Internationalisation Monitor 2012