Internationale bedrijven in de regio

In deze bijdrage staat waar de internationaal georiënteerde bedrijven in Nederland gevestigd zijn. Hierbij wordt er gekeken naar bedrijven onder buitenlandse zeggenschap en naar bedrijven met internationale handel.

In 2009 is ongeveer 2 procent van de Nederlandse vestigingen in buitenlandse handen. Absoluut gezien, liggen de meeste vestigingen onder buitenlandse zeggenschap in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en in iets mindere mate in Utrecht en Eindhoven. Relatief gezien, dat wil zeggen ten opzichte van het totale aantal bedrijfsvestigingen in een regio, zijn ook andere regio’s van belang. Op gemeentelijk niveau laten Haarlemmermeer (Schiphol), Beek (bij Maastricht-Aachen Airport), Nieuwegein, Roermond, Moerdijk (bij Rotterdam), Rijswijk en Venlo (belangrijke grensovergang met Duitsland) hogere aandelen zien. Per provincie loopt het aandeel uiteen van 1,3 procent in Friesland tot 2,5 procent in Limburg.

Voor de werkgelegenheid zijn buitenlandse vestigingen van groot belang. In 2009 leverden ze 16,8 procent van alle banen. Gemeenten waarin het aandeel van de werkgelegenheid bij buitenlandse vestigingen bovengemiddeld is, zijn Haarlemmermeer, Amstelveen, Velzen, Beek, Maastricht en enkele andere gemeenten in Limburg en Noord-Brabant.

Niet alleen de uiteindelijke zeggenschap, maar ook de internationale handel zegt iets over de oriëntatie op het buitenland. In 2009 deed 18 procent van de vestigingen in Nederland aan import, export of beide. Hierbij is er een groot verschil tussen de regio’s. Zo doet in de grensregio’s een veel groter deel van de vestigingen aan internationale handel: in Zeeuws-Vlaanderen 40 procent en in de drie Limburgse COROP-gebieden bijna 30 procent. Hoewel het aantal handelaren relatief hoog is in de grensregio’s, betekent dit overigens niet dat van hieruit ook de meeste handel wordt gedreven. Alleen Rotterdam, Amsterdam en Haarlemmermeer nemen al een kwart van de Nederlandse handelswaarde voor hun rekening.
Gecombineerd met het percentage vestigingen onder buitenlandse zeggenschap, is Limburg de provincie met relatief de meeste internationaal georiënteerde bedrijfsvestigingen. Eindhoven is van de vijf grootste steden relatief gezien de meest internationaal georiënteerde stad.