Statistisch Bulletin nr. 52

Let op: Het Statistisch Bulletin bevat geen statistisch materiaal.