Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in oktober 2012 ruim 5 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor werkdagen nam het omzetvolume af. Ook de gemiddelde dagproductie was in oktober lager. De producten waren net als in de voorgaande maanden duurder dan een jaar eerder. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2012 kleiner dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2012)

Hogere omzet door hogere prijzen

In oktober 2012 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De omzet in Nederland nam ruim 6 procent toe, buitenlandse klanten kochten voor bijna 4 procent meer. De omzettoename is grotendeels toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Oktober telde twee werkdagen meer dan oktober 2011. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume in oktober 10 procent kleiner dan in oktober vorig jaar.

In de subbranche voedingsmiddelenindustrie nam de omzet in oktober met bijna 6 procent toe ten opzichte van oktober 2011. De drankenindustrie verkocht voor bijna 3,5 procent meer. In de tabakverwerkende industrie werd ruim 2 procent minder omgezet.

Producten duurder

Sinds april 2012 stijgen de prijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie ten opzichte van een jaar eerder steeds sterker. In oktober 2012 waren de producten van de branche ruim 7 procent duurder. Afnemers in Nederland waren bijna 8 procent duurder uit; klanten uit het buitenland moesten ruim 6 procent meer betalen.

Productie afgenomen

In de voedings- en genotmiddelenindustrie is in oktober 2012 per gemiddelde werkdag bijna 6 procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De ontwikkelingen in de onderliggende subbranches ontliepen elkaar niet veel.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

In het derde kwartaal van 2012 was in de voedings- en genotmiddelenindustrie het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 4 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)