Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het derde kwartaal van 2012 af met 1,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie groeide met 0,7 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Consumptie huishoudens krimpt zes kwartalen op rij

Met de krimp van 1,4 procent in het derde kwartaal van 2012 is dit het zesde kwartaal op rij dat de consumptie door huishoudens krimpt. In het derde kwartaal werd met name minder uigegeven aan duurzame consumptiegoederen. Vooral de bestedingen aan personenauto's waren fors lager dan een jaar eerder.

Geringe groei overheidsconsumptie

De overheidsconsumptie groeide in het derde kwartaal van 2012 met 0,7 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2012 groeide de overheidsconsumptie met 0,1 procent.

De overheidsconsumptie in natura groeide met 2,5 procent. Dit komt doordat de zorguitgaven blijven stijgen. De individualiseerbare overheidsconsumptie kromp met 0,1 procent. De onderwijsconsumptie bleef vrijwel stabiel. Het aantal studenten in het hoger onderwijs nam weliswaar toe, maar in het primair onderwijs nam het aantal leerlingen juist af.

De collectieve overheidsconsumptie kromp met 0,9 procent. De consumptie van het openbaar bestuur en defensie laat al langere tijd een daling zien. Er werd minder uitgegeven aan lonen, omdat het aantal banen bij het openbaar bestuur en defensie verder is gekrompen. Het aantal banen nam, behalve bij de politie, in alle overheidslagen af. De overheid consumeerde ook minder goederen en diensten.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.