Specialisatiegraad

De specialisatiegraad (in vaktermen locatiequotiënt) toont of er in een regio meer of minder dan gemiddeld vestigingen uit een sector zijn gevestigd.
Het regionale aandeel van vestigingen in de hightech sector wordt afgezet tegen het nationale aandeel van die sector. Als het aandeel vestigingen in de sector op regionaal niveau hetzelfde is als op nationaal niveau dan is de specialisatiegraad 1. Is het regionale aandeel lager dan het nationale aandeel dan is de score lager dan 1 (ondervertegenwoordiging) en bij een hoger aandeel in de regio is de specialisatiegraad hoger dan 1 (oververtegenwoordiging).