Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2012

In het derde kwartaal van 2012 daalde de omzet van de uitzend- en uitleenbureaus licht ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de ondernemers is het economisch klimaat in het derde kwartaal van 2012 verslechterd. Voor het vierde kwartaal zijn de ondernemers echter minder pessimistisch gestemd. Ze verwachten een toename van de omzet te realiseren bij gelijkblijvende tarieven.

Daling in omzet zet door

De uitzend- en uitleenbedrijven realiseerden een omzetdaling van 2 procent in het derde kwartaal van 2012 ten opzichte een jaar eerder. Hiermee zet de omzetdaling in de uitzendbranche, die in het eerste kwartaal van 2012 is ingezet, door.  De omzetontwikkeling in de totale zakelijke dienstverlening was in het derde kwartaal met 2,6 procent wel positief.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal uren neemt af

Naast de omzetafname is er in het derde kwartaal eveneens sprake van een afname in zowel de uitzenduren (fase A) als de detacheringsuren (fase B + C). Deze uren namen respectievelijk 4,2 procent en 1,4 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De totale afname van de uren (fase A+B+C) was in het derde kwartaal 3,1 procent. De totale uren nemen inmiddels al vier kwartalen af.  In 2011 namen de totale uren nog gemiddeld toe met bijna 5 procent.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Negatief oordeel economisch klimaat heeft overhand

Uit de conjunctuurenquête van oktober 2012 blijkt dat per saldo 15 procent van de ondernemers in de branche van de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling van mening is dat het economisch klimaat in het derde kwartaal van 2012 is verslechterd. Een kwartaal eerder was dit per saldo ruim 20 procent. Dit is het vijfde kwartaal op rij waarin de ondernemers een verslechtering ervaarden. Het percentage ondernemers dat oordeelde dat de orderpositie te klein was, is met ruim 40 procent het hoogste in jaren. Onvoldoende vraag werd door bijna 40 procent van de ondernemers als belemmering voor hun activiteiten gezien.

Oordeel economisch klimaat uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Oordeel economisch klimaat uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Krimp personeelsbestand

Voor het vierde kwartaal van 2012 zijn de ondernemers overwegend pessimistisch gestemd. Per saldo verwacht één op de tien ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat en meer dan 30 procent verwacht een krimp van het personeelsbestand. Een kwartaal eerder voorzag 25 procent een afname van het personeel. Het aantal ondernemers dat een toename van de omzet verwacht, is iets groter dan het aantal dat een afname voorziet. De ondernemers verwachten weinig veranderingen in hun afzetprijzen in het vierde kwartaal.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.