Verenigd Koninkrijk: invoer ruwe olie de helft minder

In 2011 is de hoeveelheid ingevoerde ruwe aardolie uit het Verenigd Koninkrijk met de helft afgenomen in vergelijking met 2010. Er werd 3,3 miljard kilogram ruwe olie ingevoerd. Hierdoor nam het aandeel in de totale Nederlandse olie-import af tot 6 procent. In 2010 was dit aandeel nog ruim 10 procent. Hiermee staat het Verenigd Koninkrijk op de zesde plaats op de ranglijst van de belangrijkste olieleverancier voor Nederland. 

Aandeel landen in olie-import, 2011

2012-VK-g1

Invoer: alleen lichte daling machines

In 2011 werd voor 24,5 miljard euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk ingevoerd. Dit is 11 procent meer dan in 2010 en iets meer  dan de totale Nederlandse invoerstijging van 10 procent. Met uitzondering van machines (-1 procent) stegen alle goederencategorieën in waarde. Er werden vooral minder printers, computers en telecommunicatietoestellen geïmporteerd. Er werden echter wel meer nieuwe personenauto’s en vrachtauto’s ingevoerd.

Invoer uit het Verenigd Koninkrijk

2012-VK-g2

Toch stijging invoer minerale brandstoffen

Ondanks de forse terugval van de olie-import is de invoer van minerale brandstoffen uit het Verenigd Koninkrijk toch met 12 procent  toegenomen tot 9,2 miljard euro. Dit komt enerzijds door de hoge olieprijs en anderzijds door een verhoogde invoer van aardolieproducten.

Uitvoerwaarde 9 procent gestegen

De export naar het Verenigd Koninkrijk had in 2011 een waarde van ruim 32 miljard euro. In vergelijking met 2010 is dit 9 procent meer. Deze toename ligt iets onder de totale Nederlandse exportstijging van 10 procent. Onder andere vlees (+11 procent), bloemen en planten (+6 procent) en telecommunicatietoestellen (+4 procent) werden meer uitgevoerd.

Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk

2012-vk-g3

Exportwaarde bloemen en planten ruim 1 miljard euro

Aan bloemen en planten werd in 2011 voor ruim 1 miljard euro aan het Verenigd Koninkrijk verkocht. Dat is 6 procent meer dan in 2010. Dit zijn voor iets meer dan de helft verse snijbloemen.

Uitvoerwaarde verse snijbloemen naar het Verenigd Koninkrijk, 2011

2012-VK-g4

Wiel Packbier


Bron: StatLine