Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In oktober 2012 was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar. Per gemiddelde werkdag waren zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner. Ook daalde in oktober de waarde van de ontvangen orders en lag het prijsniveau lager.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2012)

Omzet vrijwel gelijk

De basismetaal- en metaalproductenindustrie realiseerde in oktober 2012 vrijwel dezelfde omzet als in oktober vorig jaar. De afzetprijzen daalden ten opzichte van dezelfde maand van het vorige jaar. Oktober telde twee werkdagen meer dan oktober 2011. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was hiermee bijna 7 procent kleiner.

Zowel in de subbranche basismetaalindustrie als in de metaalproductenindustrie was de omzet vrijwel gelijk aan die van oktober 2011. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland lieten een tegengesteld beeld zien. Op de binnenlandse markt nam de omzet af, met respectievelijk ruim 1,5 procent en bijna 1 procent, terwijl ontwikkelingen op de exportmarkt een toename lieten zien van respectievelijk ruim 1 procent en bijna 2 procent.

Waarde orderontvangsten blijft op lager niveau

In oktober 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 7 procent minder aan orders ontvangen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Zowel op de binnenlandse markt als uit het buitenland nam de vraag af: de waarde van de ontvangen orders daalde respectievelijk met bijna 3 procent en met 11 procent. Oktober is daarmee de vierde opeenvolgende maand waarin de waarde van de orderontvangsten op een lager niveau lag dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In de subbranche basismetaalindustrie daalde de vraag met bijna 7 procent. De metaalproductenindustrie kende een afname van bijna 8 procent.

Goedkopere producten

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg in oktober 2012 bijna 2 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. De prijzen op de binnenlandse markt bleven vrijwel gelijk aan die van een jaar eerder, terwijl de prijzen op de exportmarkt met ruim 4 procent daalden.

In de subbranche basismetaalindustrie zijn de producten ruim 5 procent goedkoper geworden. In de metaalproductenindustrie bleven de prijzen vrijwel gelijk aan die van oktober 2011.

Productie neemt af

In oktober 2012 lag de productie van de basismetaal- en metaalproductenindustrie op een lager niveau dan het jaar ervoor. Per gemiddelde werkdag was het productievolume bijna 5 procent kleiner.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in het tweede kwartaal van 2012 bijna 3 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)