Areaal fruitteelt opnieuw gedaald

De teeltoppervlakte voor fruit is in 2012 voor het derde jaar op rij gedaald. Het areaal nam ten opzichte van 2011 met 450 hectare af tot 18,8 duizend hectare. Verder is het areaal wijndruiven met 5 hectare gedaald, terwijl dit in de jaren 2006 tot en met 2011 ieder jaar steeg.

Areaal Fruit 2000 - 2012*

2012-fruit-g1

Areaal peer voor het eerst het grootst

In 2012 is het areaal perenbomen met 8,2 duizend hectare voor het eerst groter dan het areaal appels. Wel daalde het perenareaal in 2012 voor het eerst in deze eeuw (-35 hectare). Door een afname van de oppervlakte appels met ruim 300 hectare (bijna 4 procent) dook het areaal appels voor het eerst onder de 8 duizend hectare (7,9 duizend ha). Het areaal appels is sinds 2000 met 38 procent afgenomen, in diezelfde periode steeg het areaal peren met 35 procent.

Oppervlakte kleinfruit gedaald

Voor het eerst in 5 jaar is het areaal kleinfruit gedaald. In 2012 daalde het areaal met 4 procent tot 1,4 duizend hectare. Dit komt vooral door de afname van het areaal zwarte bessen, dat met 9 procent afnam tot 464 hectare. De grote opmars van de blauwe bessen (586 hectare) lijkt in 2012 tot stilstand te zijn gekomen; er kwam nog maar een paar hectare bij.

Areaal kleinfruit en wijndruiven

2012-fruit-g2

Areaal wijndruiven voor het eerst gedaald

Het areaal wijndruiven groeide in de periode 2006 - 2011 gestaag van 82 hectare naar 165 hectare. In 2012 nam het druivenareaal echter weer af tot 160 hectare. Nederland telt nu 94 agrarische bedrijven met wijndruiventeelt. De provincie Gelderland heeft met 28 bedrijven de meeste wijndruiventelers. Daarna volgen de provincies Limburg met 18 en Overijssel met 13 bedrijven.

Renzo Ghianni

Bron: StatLine