Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie nam in september 2012 af in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Ook het omzetvolume per gemiddelde werkdag en het productievolume lagen op een lager niveau. De waarde van de orderontvangsten was lager. De producten werden tegen hogere prijzen verrekend dan een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2012)

Lagere omzet

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie nam in september 2012 met 12 procent af in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Net als in de voorgaande maanden liet de binnenlandse omzet een lichte stijging zien, in september 2012 steeg deze omzet met ruim een half procent. September 2012 telde twee werkdagen minder dan september 2011, dit had een negatief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume bijna 4,5 procent kleiner.

In de onderliggende branche elektronische en elektrische apparatenindustrie nam de omzet met ruim 4,5 procent af. De binnenlandse omzet daalde in deze branche minder sterk dan de buitenlandse omzet. In de machine-industrie nam de omzet met 15 procent af. De binnenlandse omzet nam 1 procent toe, de buitenlandse omzet nam echter 20 procent af.

De elektrotechnische en machine-industrie sloot het derde kwartaal van 2012 af met  12 procent minder omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

Minder orders ontvangen

In september 2012 lag de waarde van de ontvangen orders in de elektrotechnische en machine-industrie ruim 6 procent lager dan een jaar eerder. De elektronische en elektrische apparatenindustrie haalde bijna 1,5 procent minder aan orders binnen. In de machine-industrie nam de waarde van de nieuwe bestellingen bijna 9 procent af.

Over het gehele derde kwartaal namen de orderontvangsten met bijna 10 procent toe in vergelijking met het derde kwartaal van 2011.

Afzetprijs blijft stijgen

In september 2012 moest er voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie bijna 1,5 procent meer betaald worden dan een jaar eerder. Ondernemers in de elektronische en elektrische apparatenindustrie verhoogden hun prijzen met bijna 2 procent, terwijl hun collega’s in de machine-industrie ruim 1 procent meer voor hun producten vroegen.

De prijsontwikkelingen lagen in september op vrijwel hetzelfde niveau als in de eerste twee maanden van het kwartaal. Daarmee zijn de prijzen in deze branche in het derde kwartaal van 2012 met ruim 1,5 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2011.

Minder geproduceerd

De productie in de elektrotechnische en machine-industrie was in september 4,5 procent lager dan die van september 2011. Met dit resultaat kwam de productie in het gehele derde kwartaal van 2012 ruim 2,5 procent lager uit in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)