Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In september 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume kleiner. De waarde van de ontvangen orders daalde in september en ook het prijsniveau lag lager.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2012)

Omzet basismetaalindustrie fors lager

De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie is in september 2012 met 13 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Door lagere afzetprijzen en twee werkdagen minder was de hoeveelheid verkochte producten per gemiddelde werkdag bijna 2 procent minder

In september 2012 werd in de subbranche basismetaalindustrie 19 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt nam het bedrag aan verkopen 15 procent af, op de exportmarkt werd 20 procent minder omgezet. In de metaalproductenindustrie daalde de omzet met ruim 8 procent. In deze subbranche nam de binnenlandse omzet met 11 procent af, terwijl de omzet op de buitenlandse markt met ruim 5 procent daalde.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie sloot het derde kwartaal van 2012 af met bijna 10 procent minder omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2011. In de basismetaalindustrie was het bedrag aan verkopen 17 procent minder en in de metaalproductenindustrie ruim 5 procent.

Lagere waarde ontvangen orders

In september 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 7 procent minder aan orders ontvangen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Zowel op de binnenlandse markt als uit het buitenland nam de vraag af: de waarde van de ontvangen orders daalde respectievelijk met ruim 9 procent en met ruim 5 procent.

In de subbranche basismetaalindustrie daalde de vraag met 12 procent. De metaalproductenindustrie kende een afname van bijna 3 procent.

De orderontvangsten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie waren in het derde kwartaal van 2012 ruim 5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Goedkopere producten

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg in september 2012 ruim 2 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. De prijzen op de exportmarkt daalden harder dan die in het binnenland.

In de subbranche basismetaalindustrie zijn de producten bijna 6 procent goedkoper geworden. In de metaalproductenindustrie bleven de prijzen vrijwel gelijk aan die van september 2011.

In het derde kwartaal van 2012 werden de producten van de branche bijna 2,5 procent goedkoper in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.

Minder productie

De gemiddelde dagproductie van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in september 2012 ruim 3 procent kleiner vergeleken met een jaar eerder.

In vergelijking met een jaar geleden werd er in het derde kwartaal van 2012 bijna 4 procent minder geproduceerd.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in het tweede kwartaal van 2012 bijna 3 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)