Minder consumptieaardappelen en zaai-uien

In 2012 was de oogst van consumptieaardappelen 13 procent lager dan in 2011. Dit resulteerde in een bruto oogst van bijna 3,4 miljard kilo. Dat is 200 kilo per Nederlander. De oogst van zaai-uien was 15 procent lager dan vorig jaar en kwam hiermee uit op ruim 1,3 miljard kilo. Dat is 80 kilo per inwoner. Dat blijkt uit de voorlopige oogstramingscijfers van het CBS.

Oogst consumptieaardappelen, 2000-2012*

2912-oogstraming-2012

Oogst per hectare consumptieaardappelen lager

In 2012 leverde een hectare consumptieaardappelen gemiddeld bijna 50 ton op. In 2011was dat ruim 53 ton. Op zand- of veengrond was dit 48 ton per hectare in 2012, 13 procent minder dan een jaar terug. Vooral de oogst in Noord-Brabant en Limburg,de belangrijkste provincies voor de teelt van aardappelen op zandgrond, kwamlager uit (-19 procent). Consumptieaardappelen geteeld op kleigrond leverden 51 ton per hectare op, 3 procent minder dan vorig jaar. Naast een lagere oogst per hectare is ook het areaal consumptieaardappelen afgenomen (-8 procent). De totale bruto oogst is 13 procent lager.

Oogst consumptieaardappelen per hectare, 2000-2012*

2012-oogstraming-2012

Oogst zaai-uien lager dan vorig jaar

De bruto oogst van zaai-uien kwam in 2012 uit op 1,3 miljard kilo. Dat is 15 procent minder dan vorig jaar. Per hectare was de oogst met 64 ton 6 procent lager. Opgemerkt  moet worden dat in 2011 de opbrengst per hectare zeer hoog was.Het beteelde areaal in 2012 kromp met 10 procent ten opzichte van 2011.

Oogst zaai-uien, 2000-2012*

2012-oogstraming-g3

Folkert van der Werf

Bron: StatLine