Flevoland dankzij Amsterdammers op weg naar 400 duizend inwoners

Flevoland, de jongste provincie van Nederland, is hard op weg naar de 400 duizend inwoners. Van de personen die van buiten de provincie naar Flevoland verhuisden, kwam een kwart uit Amsterdam. Daarnaast is op dit moment bijna één op de vijf inwoners van Flevoland in de hoofdstad geboren.

Inwonertal Flevoland meer dan verdubbeld

Eind augustus 2012 had de provincie Flevoland ruim 397 duizend inwoners. Over enige maanden zal de grens van 400 duizend inwoners worden bereikt. Op 1 januari 1986, toen Flevoland officieel als provincie werd ingesteld, woonden er ruim 177 duizend inwoners.
De groei van Flevoland kwam in het verleden vooral door binnenlandse verhuizingen. Echter sinds 2009 trekken er meer mensen uit de provincie weg naar de rest van Nederland dan andersom. Wel groeit Flevoland, dankzij meer immigratie dan emigratie, maar vooral ook door een geboorteoverschot, toch nog steeds door.

Bevolkingsgroei Flevoland, 1986-2011
Bevolkingsgroei Flevoland, 1986-2011

Veel inwoners uit Amsterdam

De grootste verhuisstroom naar Flevoland kwam vanuit de provincie Noord-Holland, vooral uit Amsterdam. Van de 233 duizend personen die zich in de periode 1996-2011 van buiten Flevoland in de provincie vestigden, is één op de vier afkomstig uit de hoofdstad. Almere en Lelystad zijn al vele jaren een aantrekkelijke vestigingsplaats voor verhuizers vanuit Amsterdam.

Herkomst van verhuisde personen naar Flevoland, 1996-2011
Herkomst van verhuisde personen naar Flevoland, 1996-2011

Bijna één op vijf inwoners geboren in Amsterdam

Van de huidige inwoners van Flevoland is 19 procent, bijna één op de vijf, in Amsterdam geboren. In de gemeente Almere is dit aandeel maar liefst 28 procent. Hoewel de gemeente Almere het hoogste aandeel heeft, ligt de wijk met het hoogste percentage oorspronkelijke Amsterdammers in Lelystad. In de wijk Centrum Zuidzijde is ruim 37 procent in de hoofdstad geboren.

Aandeel inwoners met Amsterdam als geboortegemeente, 1 januari 2012* (wijkindeling 2011)
Aandeel inwoners met Amsterdam als geboortegemeente, 1 januari 2012* (wijkindeling 2011)

Caroline van Houwelingen en Duncan Beeckman

Bronnen:

StatLine, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
StatLine, Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie per regio
StatLine, Verhuisde personen tussen gemeenten, 2011(eerdere jaren staan in aparte StatLine-publicaties)

Maatwerk: Inwoners Flevoland met Amsterdam als geboortegemeente; aandeel per gemeente en wijk