IT-dienstverlening (monitor vanaf 1e kwartaal 2012)

Wijziging in juni 2013

Vanaf juni 2013, bij het uitkomen van de eerste kwartaalcijfers over 2013, publiceert het CBS de cijfers met omzetontwikkelingen in een nieuwe tabel 'Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010 = 100'. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, SBI 2008'. De cijfers in de nieuwe tabel wijken af van de cijfers tot en met het jaar 2012 in voorgaande tabel. Dit is het gevolg van het verleggen van de basis van de indexcijfers van het jaar 2005 naar 2010 en een actualisering van de wegingsfactoren.

Wijziging miv het eerste kwartaal van 2012

Als gevolg van coördinatie binnen het CBS op het gebied van publicaties is de naamgeving van de ‘monitor computerbranche’ gewijzigd in ‘monitor IT-dienstverlening’. Zowel de oude naamgeving ‘computerbranche’ als de nieuwe ‘IT-dienstverlening’ hebben betrekking op SBI 62. Er wijzigt niets voor betreft de beschreven ontwikkelingen en verwachtingswaarden in de monitor.

Dienstenprijzen

Met ingang van het eerste kwartaal van 2012 geeft de monitor ‘IT-dienstverlening’ naast omzetontwikkelingen en verwachtingswaarden, ook gerealiseerde prijsontwikkelingen weer. De prijsontwikkelingen zijn afkomstig uit de statistiek Dienstenprijzen.

IT-dienstverlening (SBI 62)

De omzet- en prijsontwikkelingen en de verwachtingswaarden in de monitor IT-dienstverlening hebben betrekking op bedrijven die actief zijn in de automatiseringsdienstverlening (SBI 62).

Deze groep omvat:
- softwareontwikkeling;
- beheer van computerfaciliteiten;
- adviesbureaus op het gebied van IT;
- overige IT-dienstverlening.