Monitor IT-dienstverlening tweede kwartaal 2012

De  IT-dienstverleners hebben in het tweede kwartaal van 2012 minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de prijzen lieten een negatieve ontwikkeling zien. Een meerderheid van de ondernemers ervaarde een verslechtering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal. Voor het derde kwartaal wordt een verdere verslechtering verwacht. De ondernemers verwachten een afname van hun personeelsbestand en voorzien weinig verandering op het gebied van omzet en prijzen.

Verdere omzetdaling IT-dienstverleners

De omzet van de IT-dienstverlening daalde in het tweede kwartaal van 2012 met 1,8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011. Deze daling is sterker dan in het eerste kwartaal van 2012 toen de omzet met 0,1 procent afnam. Hiermee is er sprake van een omslag in de omzetontwikkeling van de IT-dienstverleners die sinds het tweede kwartaal van 2010 positief was. De Zakelijke dienstverleners deden het evenals in het eerste kwartaal beter. Hun omzet nam met 1,3 procent toe.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsdaling minder sterk

In het tweede kwartaal van 2012 lagen de prijzen in de IT-dienstverlening 3,3 procent lager dan in de zelfde periode een jaar eerder. Dit was sinds 2011 het zesde achtereenvolgende kwartaal waarin de ondernemers hun prijzen zagen dalen. Met 3,3 procent is de prijsdaling in het tweede kwartaal minder sterk dan in de voorgaande twee kwartalen.

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Economisch klimaat verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt dat het aantal ondernemers in de IT-dienstverlening dat een verslechtering van het economisch klimaat meldde, kleiner was dan een kwartaal eerder. Maar nog altijd was bijna één op de acht ondernemers van mening dat het economisch klimaat in het tweede kwartaal was verslechterd. Ook voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen voor het economisch klimaat negatief. Per saldo voorziet 22 procent van de IT-dienstverleners een verslechtering van het economisch klimaat. Dat zijn er beduidend meer dan een kwartaal eerder.

Afname personeelsbestand

Het percentage IT-dienstverleners dat in het derde kwartaal van 2012 een krimp van het personeelsbestand verwacht, is fors toegenomen. Per saldo voorziet ruim 14 procent personeel af te stoten. Op het gebied van omzet en prijzen voorzien de ondernemers weinig verandering in het derde kwartaal. Hiermee liggen de verwachtingen van de IT-dienstverlening in lijn met die van de Zakelijke dienstverlening.

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, SBI 2008

Monitor prijzen commerciële dienstverlening, tweede kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten