Begrippenlijst migratie en asiel

Migratie

Administratieve afvoering

Administratieve correctie

Allochtoon

Arbeidsmigratie

Emigratie

Gezinsmigratie

Immigratie

Migratiemotief

Verblijfsvergunning regulier

Asiel

Alleenstaande minderjarige vreemdeling

(Asiel)statushouder

Asielmigrant

Asielzoeker

Categoriaal beschermingsbeleid

Subsidiaire bescherming

Uitgenodigde vluchteling

Verblijfsvergunning asiel

Verblijfsvergunning op grond van klemmende redenen van humanitaire aard

Vluchteling