Weer minder geïnvesteerd

In het tweede kwartaal van 2012 waren de bruto-investeringen in vaste activa 3,1 procent lager ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Dit is het tweede kwartaal op rij dat de investeringen zijn gekrompen. In 2011 stegen de investeringen nog in alle kwartalen.

Bruto-investeringen in vaste activa

Bruto-investeringen in vaste activa

Sterke krimp bouwinvesteringen

De krimp in het tweede kwartaal van 2012 hangt samen met de teruggang in de bouw. De investeringen in woningen daalden met 8,1 procent en die in bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken met respectevelijk 6,9 procent en 7,0 procent. Ook de investeringen in machines en installaties krompen in het tweede kwartaal. Door aflopende fiscale stimulering werd wel meer geïnvesteerd in bedrijfswagens.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.