Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in juli 2012 minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag namen het productievolume en het verkoopvolume af. De waarde van de orderontvangsten was hoger. De producten zijn in een jaar tijd iets duurder geworden.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2012)

Lagere omzet

Juli 2012 telde een werkdag meer ten opzichte van juli vorig jaar en de prijzen stegen, maar de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie lag in juli 13 procent lager dan in juli 2011. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag nam dan ook fors af met 18 procent. Er is een groot verschil te zien tussen de omzet in het binnenland en de omzet in het buitenland. De omzet in het buitenland nam af met 17 procent, de omzet in het binnenland nam toe met ruim 1,5 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

In de subbranche machine-industrie nam de omzet in juli af met 21 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, in het binnenland nam de omzet met ruim 3 procent af, in het buitenland met 24 procent. De subbranche elektronische en elektrische apparatenindustrie liet een heel ander beeld zien: daar ontliepen binnenland en buitenland elkaar niet veel en steeg de totale omzet met bijna 10 procent vergeleken met juli 2011.

Hogere waarde orderontvangsten

In tegenstelling tot de omzet was de waarde van de ontvangen orders in juli 2012 hoger dan een jaar eerder. Ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie ontvingen 16 procent meer aan orders.

In de machine-industrie namen de orderontvangsten uit het buitenland toe met 24 procent, de waarde van de ontvangen orders in eigen land was ruim een half procent lager dan in juli 2011. Binnen de elektronische en elektrische apparatenindustrie waren de verschillen tussen het binnenland en buitenland in procentuele toename van de orderontvangsten minder groot. In deze subbranche namen de orders in het binnenland en buitenland met respectievelijk 10 en 12 procent toe, waardoor de totale waarde van de ontvangen orders 12 procent toenam ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor.

Prijsstijging constant

De elektrotechnische en machine-industrie vroeg in juli 2012 ruim anderhalf procent meer voor haar producten dan een jaar eerder. In de machine-industrie lagen de prijzen in juli 2012 bijna 1,5 procent hoger dan een jaar eerder, in de elektronische en elektrische apparatenindustrie waren de producten bijna 2,5 procent duurder dan een jaar eerder.

Productie neemt af

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in juli 2012 minder dan een jaar geleden. Het productievolume per gemiddelde werkdag werd bijna 2,5 procent kleiner.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)