Schoonmaakbranche (monitor vanaf 1e kwartaal 2012)

Wijziging in juni 2013

Vanaf juni 2013, bij het uitkomen van de eerste kwartaalcijfers over 2013, publiceert het CBS de cijfers met omzetontwikkelingen in een nieuwe tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100'. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, SBI 2008'. De cijfers in de nieuwe tabel wijken af van de cijfers tot en met het jaar 2012 in voorgaande tabel. Dit is het gevolg van het verleggen van de basis van de indexcijfers van het jaar 2005 naar 2010 en een actualisering van de wegingsfactoren.

Omzetontwikkeling

De omzetontwikkelingen in de monitor schoonmaakbranche hebben betrekking op Schoonmaakbedrijven (SBI 812). Tot deze groep behoort het reinigen van gebouwen w.o. reinigen van interieurs van gebouwen, glazenwassen, brand- en roetreiniging, en verwijdering van graffiti. Daarnaast behoort tot deze groep ook de reiniging van transportmiddelen en overige reiniging. Hieronder vallen o.m. het schoonmaken van tanks van schepen en vrachtwagens, reiniging van treinen, bussen, vliegtuigen e.d., gaswacht, bierwacht, reinigen van industriële installaties, desinfecteren en bestrijden van ongedierte.

Oordeel economisch klimaat en verwachtingswaarden

Met ingang van het vierde kwartaal van 2011 hebben de oordelen over het economisch klimaat en de verwachtingswaarden over omzet, prijzen en personeelssterkte betrekking op alle ondernemingen in de branche Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81). Hiertoe behoren naast de Schoonmaakbedrijven (SBI 8112) ook Facility management (SBI 811) en Hoveniersbedrijven (SBI 813).

Reeks 812 licht gewijzigd

Met de publicatie van de omzetontwikkelingen over het eerste kwartaal van 2012 zijn de cijfers van SBI 812 in geringe mate aangepast doordat er een herberekening van de wegingscoëfficienten heeft plaatsgevonden.

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

  • Facility management, reiniging en landschapsverzorging

Facility management (SBI 811)

  • een combinatie van diensten in een vestiging van de cliënt. Deze diensten omvatten interieurreiniging, technisch onderhoud, afvalbeheer, bewaking en beveiliging, postzaken, receptie en andere ondersteunende diensten.

Schoonmaakbedrijven (SBI 812)

Reiniging

Hoveniersbedrijven (SBI 813)

Landschapsverzorging:

  • aanleg en onderhoud van tuinen, plantsoenen en parken;
  • aanleg en onderhoud van bermen;
  • aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen van sportaccommodaties;
  • aanleg en onderhoud van tuinvijvers en aanplantingen hiervoor;
  • aanbrengen en onderhoud van interieurbeplanting en grafbeplanting.