Monitor juridische en administratieve diensten tweede kwartaal 2012

De omzet van de ondernemers in de branche van de Juridische diensten en administratie nam in het tweede kwartaal van 2012 licht af. Op een kleine opleving in de eerste helft van 2011 na, is de omzetontwikkeling in deze branche sinds het vierde kwartaal van 2009 negatief. Volgens de ondernemers is het economisch klimaat in het tweede kwartaal verslechterd. Ook voor het derde kwartaal zijn de ondernemers hierover negatief gestemd. Verder verwachten ze voor het derde kwartaal van 2012 een lagere omzet en een krimp van het personeelsbestand.

Lichte omzetdaling houdt aan

De omzet van bedrijven werkzaam in de juridische en administratieve dienstverlening daalde in het tweede kwartaal van 2012 met 0,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is een verdere verslechtering vergeleken met het eerste kwartaal waarin de omzet met 0,4 procent kromp. De Zakelijke dienstverlening als geheel deed het met een omzetstijging van 1,3 procent in het tweede kwartaal beter dan de juridische en administratieve dienstverleners.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetstijging rechtskundige dienstverleners houdt aan

De omzet van de rechtskundige dienstverleners steeg in het tweede kwartaal van 2012 met 0,8 procent. Sinds het begin van de economische crisis die startte in het vierde kwartaal van 2008, is dit één van de weinige branches die op jaarbasis geen omzetkrimp heeft laten zien. Binnen de rechtskundige dienstverlening vormen de advocaten, notarissen en deurwaarders de belangrijkste beroepsgroepen.
Bij de accountants- en administratiekantoren daalde de omzet met 1,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011. De omzetdaling was wel minder sterk dan in het eerste kwartaal van 2012 toen de omzet met 2,4 procent daalde.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economisch klimaat verder verslechterd

In het tweede kwartaal is, net als in voorgaande kwartalen, het economisch klimaat voor de ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening verslechterd. Dit blijkt uit de conjunctuurenquête Nederland. Per saldo gaf 23 procent van de ondernemers dit aan. Ook voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen voor het economisch klimaat negatief, per saldo verwacht 10 procent een verdere verslechtering.

Afname van omzet en personeelsbestand

De juridische en administratieve dienstverleners verwachten ook in het derde kwartaal van 2012 een lagere omzet te behalen. Per saldo geeft 31 procent van de ondernemers dit aan tegen 20 procent een kwartaal eerder. Daarbij verwacht per saldo bijna 15 procent ook een afname van het personeelsbestand in het derde kwartaal. Daar denken de ondernemers in de zakelijke dienstverlening als geheel nagenoeg hetzelfde over.

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.