Architecten en ingenieurs (monitor vanaf 1e kwartaal 2012)

Wijziging in juni 2013

Vanaf juni 2013, bij het uitkomen van de eerste kwartaalcijfers over 2013, publiceert het CBS de cijfers met omzetontwikkelingen in een nieuwe tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100'. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, SBI 2008'. De cijfers in de nieuwe tabel wijken af van de cijfers tot en met het jaar 2012 in voorgaande tabel. Dit is het gevolg van het verleggen van de basis van de indexcijfers van het jaar 2005 naar 2010 en een actualisering van de wegingsfactoren.

Omzetontwikkeling

De omzetontwikkeling in de monitor architecten en ingenieurs heeft betrekking op Architecten- en ingenieursbureaus (SBI 711). Tot deze groep behoren architecten, ingenieurs en overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus.

Oordeel economisch klimaat en verwachtingswaarden

Met ingang van het vierde kwartaal van 2011 hebben de oordelen over het economisch klimaat en de verwachtingswaarden over omzet, prijzen en personeelssterkte betrekking op alle ondernemingen in de branche Architecten-, ingenieursbureaus e.d. (SBI 71). Hiertoe behoren naast de Architecten- (SBI 7111) en Ingenieursbureaus (SBI 7112) ook Keurings-en controlediensten (SBI 712).

Reeks 71 en 711 licht gewijzigd

Met de publicatie van de omzetontwikkelingen over het eerste kwartaal van 2012 zijn de cijfers van SBI 71 en SBI 711 in geringe mate aangepast doordat er een herberekening van de wegingscoëfficienten heeft plaatsgevonden.

Architecten-, ingenieursbureaus e.d. (SBI 71)

  • architecten;
  • ingenieurs en technisch ontwerp en advies;
  • keuring en controle.

Architecten- en ingenieursbureaus (SBI 711)

  • architecten;
  • ingenieurs en technisch ontwerp en advies.

Architectenbureaus (SBI 7111)

  • ontwerpen en tekenen van bouwwerken voor de burgerlijke en utiliteitsbouw, zowel voor nieuwbouw, restauratie als verbouw.

Ingenieursbureaus (SBI 7112)

  • Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

Keurings- en controlediensten (SBI 712)