Monitor architecten en ingenieurs tweede kwartaal 2012

Architecten- en ingenieursbureaus lieten in het tweede kwartaal van 2012 opnieuw een omzetdaling zien ten opzichte van een jaar eerder. Het zijn vooral de architectenbureaus die het slechter blijven doen dan de ingenieursbureaus. Volgens de ondernemers is ook in het tweede kwartaal van 2012 het economisch klimaat verslechterd. En voor het derde kwartaal van 2012 voorzien de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Per saldo verwacht een meerderheid een daling van de omzet, een vrijwel gelijkblijvende werkgelegenheid en een afname van de prijzen die aan afnemers in rekening worden gebracht.

Omzetdaling dertien kwartalen op rij

Er is geen vooruitgang zichtbaar bij de architecten- en ingenieursbureaus. In het tweede kwartaal van 2012 liet de branche een omzetdaling zien van 2,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ter vergelijking steeg de omzet van de Zakelijke dienstverlening als geheel juist met 1,3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economische crisis nog steeds duidelijk merkbaar

Al vanaf 2009 zijn de gevolgen van de economische crisis duidelijk merkbaar voor de ondernemers in de branche van de architecten- en ingenieursbureaus. De branche presteert beduidend slechter dan de zakelijke dienstverlening als geheel. Vooral de architecten hebben het zwaar te verduren. De architecten lieten het eerste halfjaar van 2012 een omzetdaling zien van 10 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. Bij de ingenieurs nam de omzet in het eerste halfjaar met 2,9 procent af ten opzichte van een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economisch klimaat verder verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt dat ruim één op de acht ondernemers in de branche van de Architecten-, ingenieursbureaus e.d. een verslechtering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal ervaarde. Een kwartaal eerder was het aantal ondernemers dat een verslechtering in het eerste kwartaal ervaarde per saldo een stuk hoger. Voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen over de ontwikkeling van het economisch klimaat per saldo negatief. Het aantal negatief gestemden is, met per saldo 15 procent, lager dan een kwartaal eerder toen 22 procent een verslechtering voorzag.

Oordeel economisch klimaat Architecten-, ingenieursbureaus e.d. (SBI 71)

Oordeel economisch klimaat Architecten-, ingenieursbureaus e.d. (SBI 71)
Afname omzetverwachting en daling prijzen

Voor het derde kwartaal van 2012 voorziet per saldo 8 procent van de ondernemers in de branche van de Architecten-, ingenieursbureaus e.d. een omzetdaling. Een kwartaal eerder werd nog op een omzetstijging gerekend. Verder verwacht per saldo één op de tien ondernemers een prijsdaling. De verwachtingen voor de omzet en prijzen in deze branche zijn negatiever dan die in de totale zakelijke dienstverlening. Voor wat betreft de werkgelegenheid verwachten de architecten en ingenieurs nauwelijks verandering in het derde kwartaal terwijl het merendeel van de zakelijke dienstverlening als geheel een krimp voorziet.

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.