Monitor horeca tweede kwartaal 2012

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, nam in het tweede kwartaal van 2012 toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De hotels boekten dit kwartaal de hoogste omzetgroei binnen de horeca. Het sentiment  onder de ondernemers was in het tweede kwartaal van 2012 nog altijd negatief. Hun oordeel over het economisch klimaat is in het tweede kwartaal verder verslechterd. Voor het derde kwartaal voorzien de ondernemers vrijwel gelijkblijvende omzet en prijzen en een krimp van het personeelsbestand.

Bescheiden omzetgroei horeca

In het tweede kwartaal van 2012 heeft de horeca 1,4 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hotels, restaurants, cafetaria’s en verblijfsrecreatie realiseerden in het tweede kwartaal een omzetgroei. In tegenstelling tot deze horecabranches zagen de cafés en cateringbedrijven hun omzet afnemen. De omzet van cafés daalde met 2,2 procent. De cateringbedrijven boekten ruim een half procent minder omzet dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Minder openstaande vacatures

Eind juni 2012 bedroeg het aantal openstaande vacatures in de horeca ruim 8 duizend. Een jaar eerder waren dit er bijna 10 duizend. Het aantal vacatures dat ontstond in het tweede kwartaal van 2012 bedroeg 16 duizend, duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat in het tweede kwartaal een baan vond in de horeca was met 16 duizend gelijk aan het aantal in dezelfde periode van 2011.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Oordeel economisch klimaat pessimistisch

Uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt dat het aantal ondernemers in de horeca dat meent dat het economisch klimaat is verslechterd, nagenoeg gelijk is aan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde één op de vier ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal van 2012. De verwachting voor de economische ontwikkelingen in de komende drie maanden is echter verslechterd. Per saldo voorziet één op de vijf ondernemers in de horeca een verslechtering van het economisch klimaat in het derde kwartaal. Dit is een verdubbeling van het aantal ondernemers dat voor het tweede kwartaal een verslechtering voorzag.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Minder personeel verwacht

De ondernemers in de horecabranche zijn over het derde kwartaal van 2012 pessimistischer gestemd dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat een toename van de omzet voorziet, is nagenoeg gelijk aan het aantal dat een afname verwacht. Een kwartaal eerder verwachtte per saldo nog 17 procent van de ondernemers een omzettoename. Verder verwacht drie procent van de ondernemers een stijging van de prijzen door te voeren in de komende drie maanden. Dit was een kwartaal eerder nog ruim 11 procent. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers ook pessimistischer gestemd. Per saldo voorziet 5 procent van de ondernemers een krimp van hun personeelsbestand terwijl een kwartaal eerder per saldo 10 procent een uitbreiding voorzag.

Verwachting voor het derde kwartaal 2012

Verwachting  voor het derde kwartaal 2012

Prijzen 1,8 procent gestegen

De prijzen in de traditionele horeca stegen in het tweede kwartaal van 2012 met 1,8 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011. De stijging is iets hoger dan een kwartaal eerder en 0,4 procentpunt lager dan de inflatie in het tweede kwartaal van 2012. Bij cafetaria’s en cafés stegen de prijzen het meest. De omzettoename in de traditionele horeca is toe te schrijven aan hogere prijzen. Het volume kromp licht met 0,2 procent.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzetgroei hotels

In het tweede kwartaal van 2012 hebben hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, 3,3 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De groei is daarmee hoger dan in het eerste kwartaal van 2012. Toen steeg de omzet met 2,8 procent. Het tweede kwartaal is het achtste kwartaal op rij waarin de omzet toenam. In deze periode bedroeg de groei per kwartaal gemiddeld bijna 5 procent.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Hogere omzet restaurants

Ook restaurants behaalden in het tweede kwartaal meer omzet dan een jaar eerder. Hun omzet steeg met 2,2 procent. Dit is vooral toe te schrijven aan de prijsstijging van 1,8 procent. De groei van het volume bleef voor de restaurants beperkt tot bijna een half procent. Over de eerste zes maanden van dit jaar is de omzetstijging uitgekomen op 3,3 procent.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Volumedaling cafetaria’s

De omzet van de cafetaria’s nam met 1,5 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar was de omzet nog bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder. De omzetgroei is volledig toe te schrijven aan gestegen prijzen. Het volume kromp met bijna 1 procent. Dit is de eerste volumekrimp sinds het vierde kwartaal van 2010.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Cafés in de min

Cafés behaalden in het tweede kwartaal minder omzet dan een jaar eerder. Mede door het slechte weer daalde de omzet met 2,2 procent. De omzetkrimp is volledig toe te schrijven aan het volume dat met 4,4 procent daalde in vergelijking met het tweede kwartaal van 2011. De prijzen stegen met ruim 2 procent.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca