Industriebeeld: ondernemers iets minder pessimistisch

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in augustus 2012 iets verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -4,6, tegen -5,2 in juli.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni ruim 2 procent lager dan in juni 2011. In mei lag de productie op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De industrie behaalde in juni 2012 bijna 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt kromp iets meer dan de omzet op de buitenlandse markt. De samenstelling van de werk- en feestdagen was in juni 2012 gunstiger dan in juni 2011. Het positieve effect hiervan op de ontwikkeling van de omzet wordt geraamd op 4 procent.

De economie groeide in het tweede kwartaal van 2012 met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook in het eerste kwartaal groeide de economie met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de tweede helft van 2011 was er sprake van een krimp.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Ondernemers industrie iets minder pessimistisch

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in augustus 2012 iets verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -4,6, tegen -5,2 in juli.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers waren in augustus wat minder pessimistisch over de verwachte productie dan in juli. Ook het oordeel over de voorraden verbeterde iets. Het oordeel over de orderpositie veranderde niet.

Het aantal ondernemers dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden zag toenemen was, net als vorige maanden, kleiner dan het aantal dat de waarde zag afnemen. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) liep terug van 99,2 in juli naar 98,6 in augustus.

De ondernemers waren iets minder pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche dan in de voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen was nog wel beduidend groter dan het aantal dat een toename voorziet.

Toename voorraden industrie iets groter

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in juni ruim 3 procent hoger dan in juni 2011. De toename was iets groter dan die in april en mei. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in juni uit op 109,6 versus 108,2 in mei.

Productie industrie krimpt

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni ruim 2 procent lager dan in juni 2011. In de transportmiddelenindustrie, voedings- en genotmiddelen industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de productie fors lager dan een jaar eerder. De productie van de aardolie-, chemie-, rubber- en kunststofverwerkende industrie en de elektrotechnische en machine-industrie was wel hoger dan in juni 2011.

Omzet industrie lager

De industrie behaalde in juni 2012 bijna 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. De toename van de industriële omzet werd het afgelopen jaar geleidelijk kleiner en is in mei omgeslagen in een krimp. Dat hangt onder meer samen met de afnemende prijsstijgingen in de industrie. In juni waren de producten van de industrie ruim 1 procent duurder dan een jaar eerder.

Vrijwel alle branches in de industrie behaalden minder omzet dan in juni 2011. In de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was het omzetverlies het grootst.

Kleine groei economie ten opzichte van eerste kwartaal

De economie groeide in het tweede kwartaal van 2012 met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook in het eerste kwartaal groeide de economie met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de tweede helft van 2011 was er sprake van een krimp. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalgroei van de economie is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het tweede kwartaal met 0,5 procent. De investeringen in vaste activa waren 3,2 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2011. Er werd veel minder geïnvesteerd in bouwwerken. Huishoudens besteedden 1,3 procent minder aan goederen en diensten. Hun bestedingen waren al voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal lager dan een jaar eerder. De consumptie door de overheid nam wel iets toe (0,5 procent). Er werden ook meer goederen en diensten uitgevoerd. Het uitvoervolume was 3,6 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2011. De invoergroei bedroeg 3,4 procent.

De Nederlandse goederenproducenten produceerden 1,2 procent minder. Met een productiekrimp van meer dan 9 procent was de afname het grootst in de bouwnijverheid. De industriële productie was een fractie lager dan een jaar eerder. Door het relatief koude weer produceerde de delfstoffenwinning echter ruim 11 procent meer.

De Industrieradar toont in augustus 2012 een positiever beeld in vergelijking met een maand eerder. Van de zes indicatoren vertonen er vier een verbetering ten opzichte van juli. Het producentenvertrouwen laat een kleine verslechtering zien. Over de industriële orders van de EU-27 is deze maand geen nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Het is voor het eerst sinds mei 2011 dat het merendeel van de indicatoren een vooruitgang toont. Wel liggen de indicatoren, met uitzondering van het exportvolume, nog onder het langjarig gemiddelde.