Statistisch Bulletin nr. 29

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingen.