Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in mei 2012 minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume kleiner. Het niveau van de ontvangen orders lag onder dat van mei 2011. Producten werden tegen lagere prijzen afgerekend. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het eerste kwartaal van 2012 vrijwel gelijk aan dat in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2012)

Omzet basismetaalindustrie fors lager

De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie is in mei 2012 met 13 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Door lagere afzetprijzen en een werkdag minder was de hoeveelheid verkochte producten per gemiddelde werkdag bijna 8 procent minder.

In mei 2012 werd in de subbranche basismetaalindustrie 19 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt nam het bedrag aan verkopen bijna 30 procent af, op de exportmarkt werd 17 procent minder omgezet. In de metaalproductenindustrie daalde de omzet met bijna 10 procent. In deze subbranche nam de binnenlandse omzet met 11 procent af, terwijl de omzet op de buitenlandse markt met ruim 7 procent daalde.

Waarde orderontvangsten blijft op lager niveau

De waarde van de ontvangen orders in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in mei 2012 ruim 7 procent lager dan die in mei 2011. Hierbij daalde de waarde van de door binnenlandse klanten geplaatste orders iets meer dan de vraag uit het buitenland. Mei is daarmee de vierde opeenvolgende maand waarin de waarde van de orderontvangsten op een lager niveau lag dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In de subbranche basismetaalindustrie daalde de vraag met 13 procent. De metaalproductenindustrie kende een afname van ruim 3,5 procent.

Daling afzetprijzen

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg in mei 2012 ruim 1,5 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. De prijzen op de binnenlandse markt bleven vrijwel gelijk aan die van een jaar eerder, terwijl die op de exportmarkt met bijna 4 procent daalden.

In de subbranche basismetaalindustrie zijn de producten bijna 5 procent goedkoper geworden. In de metaalproductenindustrie bleven de prijzen vrijwel gelijk aan die van mei 2011.

Minder productie

In mei 2012 was in de basismetaal- en metaalproductenindustrie de gemiddelde dagproductie bijna 6 procent kleiner dan in dezelfde maand van vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde vrijwel gelijk

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in het eerste kwartaal van 2012 vrijwel gelijk aan dat in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)