Minder winst financiële instellingen

In het eerste kwartaal van 2012 bedroeg de nettowinst voor belastingen van financiële instellingen (exclusief bijzonder financiële instellingen) 4,5 miljard euro. Dit is een daling van ruim 500 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. Banken en verzekeraars zagen hun winsten nog licht stijgen, maar de winst van de overige financiële instellingen waaronder beleggingsinstellingen, financiële holdings en SPV’s daalde met 750 miljoen euro.

Winst uit het buitenland gedaald

De daling in het eerste kwartaal van 2012 komt vooral doordat minder winst behaald werd uit deelnemingen van financiële instellingen in het buitenland. Het resultaat behaald uit buitenlandse activiteiten daalde met 645 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011.

Winst financiële instellingen (exclusief BFI’s)

Winst financiële instellingen (exclusief BFI’s)

Winst uit Nederland licht toegenomen

De winst op de binnenlandse activiteiten nam toe met 117 miljoen euro. In feite viel de winst veel hoger uit, maar volgens Europese richtlijnen worden de inkomsten uit de beleggingen van pensioenvermogens toegekend aan huishoudens en niet aan de pensioenfondsen. Deze stijging bedroeg in het eerste kwartaal 290 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. De rentebetalingen en –ontvangsten pakten in het eerste kwartaal veel gunstiger uit dan een jaar eerder. De betaalde rente nam met 395 miljoen euro af tot 15,8 miljard euro. De ontvangen rente kende een lichte stijging van 69 miljoen tot 25,6 miljard euro.