Uitvoer groeit weer

In het eerste kwartaal van 2012 was de uitvoer van goederen en diensten 2,6 procent hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van goederen steeg met 3,4 procent, maar de uitvoer van diensten daalde met 0,7 procent. De invoer was 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. De invoer van goederen steeg met 2,4 procent en de invoer van diensten nam met 1,4 procent af.

Internationale handel in goederen

Internationale handel in goederen

De uitvoer van Nederlandse goederen nam met 1,2 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De wederuitvoer steeg met 5,8 procent. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Voor de Nederlandse economie is uitvoer van Nederlandse producten belangrijker dan wederuitvoer.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.