Nederlandse economie krimpt 0,8 procent in het eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2012 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2011 groeide de economie met 0,3 procent. Hierdoor bevindt Nederland zich volgens de gangbare definitie niet meer in een recessie.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

De Nederlandse economie kan worden opgesplitst in vier bestedingscategorieën: investeringen, uitvoer, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. Net als voorgaand kwartaal daalde ook in het eerste kwartaal van 2012 de consumptie door huishoudens. Daarnaast krompen de investeringen met ruim 5 procent, na vier opeenvolgende kwartalen van groei. De uitvoer en consumptie door de overheid groeide daarentegen wel met respectievelijk 2,6 procent en 0,9 procent.  

Bestedingen

bestedingen

Een andere benadering van de economie is die vanuit de productie. Vooral de bouw droeg in het eerste kwartaal negatief bij aan het bbp. Dit kwam door de strenge winter, waardoor er minder gebouwd kon worden. De bijdrage van de publieke sector aan het bbp bleef wel positief. Dit was vooral toe te schrijven aan de groeiende gezondheids- en welzijnszorg.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2012-I

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2012-I