Goederenproductie gekrompen

De productie van goederen is in het eerste kwartaal van 2012 met 2,8 procent gekrompen. Veel goederenproducerende bedrijfstakken zagen hun productie dalen. De poductie van de bouw kromp in het eerste kwartaal het hardst, met ruim 10 procent.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducten
De bouwproductie viel vooral terug doordat er in het eerste kwartaal relatief veel dagen waren waarop niet kon worden gewerkt. Door de extreme kou en het hiermee samenhangende vorstverlet in februari leverde deze bedrijfstak een negatieve bijdrage aan de economische ontwikkeling. De industrie en producenten van overige goederen leverden hoegenaamd geen bijdrage aan de economische krimp.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.