Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in april 2012 minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam het productievolume af en steeg het verkoopvolume licht. De waarde van de orderontvangsten was hoger. De producten zijn in een jaar tijd iets duurder geworden.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (april 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (april 2012)

Lagere omzet

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie lag in april 2012 ruim 2,5 procent lager dan in april 2011. Er was ten opzichte van april vorig jaar een werkdag minder en de prijzen stegen licht. Hierdoor nam het omzetvolume per gemiddelde werkdag wel toe, met bijna 1,5 procent.

In de subbranche machine-industrie bleef de buitenlandse omzet in april op een vrijwel gelijk niveau als dat van een jaar eerder, in het binnenland nam de omzet met 12 procent af. In de elektronische en elektrische apparatenindustrie was het juist de omzet op de exportmarkt die een afname liet zien, van ruim 8 procent. In het binnenland werd door de elektronische en elektrische apparatenindustrie voor 10 procent meer verkocht.

Iets hogere waarde orderontvangsten

In tegenstelling tot de omzet was de waarde van de ontvangen orders in april 2012 hoger dan een jaar eerder. Ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie ontvingen ruim 1 procent meer aan orders.

In de machine-industrie stegen de orderontvangsten uit het buitenland met bijna 9 procent, maar daalde de waarde van ontvangen orders in eigen land met 14 procent. De elektronische en elektrische apparatenindustrie gaf juist het omgekeerde beeld: hier daalde de waarde van de ontvangen orders uit het buitenland met bijna 5 procent en steeg deze waarde op de binnenlandse markt met bijna 3,5 procent.

Prijsstijging constant

De elektrotechnische en machine-industrie vroeg in april 2012 ruim 1 procent meer voor haar waar dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar vertoonde de branche maandelijks een stijging in die orde van grootte. In de machine-industrie lagen de prijzen in april 2012 net geen 1 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl in de elektronische en elektrische apparatenindustrie de producten bijna 2 procent duurder waren dan een jaar eerder.

Productie neemt af

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in april 2012 minder dan een jaar geleden. Het productievolume per gemiddelde werkdag werd bijna 1,5 procent kleiner.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)