Opnieuw veel kaas geproduceerd

In 2011 is door de Nederlandse zuivelbedrijven 746 duizend ton kaas gemaakt. Dit is slechts één procent minder dan in het recordjaar 2010 met een kaasproductie van 753 duizend ton. Van alle door de melkveebedrijven aan fabrieken aangevoerde melk wordt ongeveer 55 procent gebruikt voor het maken van kaas. Voor de productie van één kilo kaas is bijna 9 kilo melk nodig.

Melkaanvoer en productie van fabriekskaas
2012-kaas-2011-gr1 

Meer melk naar de zuivelfabriek

Tussen 1995 en 2011 is de hoeveelheid aangevoerde melk bij zuivelbedrijven gestegen met bijna 8 procent naar 11,6 miljoen ton. De toename is, als gevolg van de vergroting van de melkquota,  vooral na 2007 gerealiseerd. De productie van kaas steeg in de periode 1995-2011 ruim 9 procent.

André Meurink

Bron: StatLine