Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2012

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het eerste kwartaal van 2012 gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Uit de conjunctuurenquête van april 2012 blijkt dat bijna één op de vijf ondernemers in de uitzend- en arbeidsbemiddelingsbranche een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2012 ervaarde. Voor het tweede kwartaal zijn de ondernemers optimistischer gestemd en verwacht een kleine meerderheid een verbetering. Tevens verwachten zij een toename van de omzet te realiseren bij vrijwel gelijkblijvende tarieven.

Omzetkrimp uitzendbranche

De uitzend- en uitleenbedrijven realiseerden in het eerste kwartaal van 2012 een omzetdaling van 2,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Na vijf kwartalen van herstel is er nu sprake van een nieuwe krimp. De verslechtering van de laatste twee kwartalen van 2011 zette door in het eerste kwartaal van 2012. De omzetkrimp werd veroorzaakt doordat zowel het aantal uitzenduren (fase A) als het aantal detacheringsuren (fase B+C) afnam.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Minder uitzend- en detacheringsuren

Het aantal uitzenduren (fase A) nam in het eerste kwartaal van 2012 met 6 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook het vierde kwartaal van 2011 liet al een afname zien. De vijf voorgaande kwartalen was er nog sprake van een stijging van het aantal uitzenduren. Ook het aantal detacheringsuren (fase B + C) nam dit kwartaal af. Deze afname is met 5,6 procent een stuk sterker dan in de voorgaande twee kwartalen. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde in totaal tot 5,8 procent minder uren (fase A + B + C) dan in hetzelfde kwartaal van 2011.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Verwachtingen economisch klimaat positief

Uit de conjunctuurenquête van april 2012 blijkt dat 18 procent van de ondernemers werkzaam in de branche van de Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling de ontwikkeling van het economisch klimaat in het eerste kwartaal als negatief ervaarde. De verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2012 zijn echter positiever. Per saldo verwacht bijna 8 procent van de ondernemers een verbetering van het economisch klimaat.

Oordeel economisch klimaat Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78) 

Oordeel economisch klimaat Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)

Omzettoename verwacht

Per saldo heeft bijna een derde van de ondernemers werkzaam in de branche van de Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling een positieve omzetverwachting voor het tweede kwartaal van 2012. Een kleine meerderheid van de ondernemers meent dat de tarieven, die zij aan de klanten in rekening brengen, zullen dalen. Verder houden de ondernemingen die een groei van het personeelsbestand verwachten en de bedrijven die een krimp voorzien elkaar in evenwicht.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.