Monitor architecten en ingenieurs eerste kwartaal 2012

Architecten- en ingenieursbureaus lieten in het eerste kwartaal van 2012 wederom een omzetdaling zien ten opzichte van een jaar eerder. Het zijn vooral de architectenbureaus die het slechter blijven doen dan de ingenieursbureaus. In het eerste kwartaal van 2012 was het aantal architecten en ingenieurs dat per saldo een verslechtering van het economisch klimaat ervaarde iets afgenomen. Maar voor het tweede kwartaal van 2012 voorzien de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat in de branche. Per saldo verwacht een kleine meerderheid wel een stijging van de omzet en werkgelegenheid. De tarieven die aan afnemers in rekening worden gebracht, zullen naar verwachting afnemen.

Geen herstel omzet architecten- en ingenieursbureaus

Het eerste kwartaal van 2012 gaf geen teken van herstel. De architecten- en ingenieursbureaus boekten samen een omzetdaling van 3,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. De omzet van de gehele zakelijke dienstverlening daalde slechts met 0,3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetdaling zet door

Met een omzetdaling van 10,8 procent begon 2012 voor de subbranche architecten slechter dan 2011. Toen was er sprake van een omzetdaling van 10,6 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. In het vierde kwartaal van 2011 zwakte de omzetdaling nog af maar daar was begin 2012 geen sprake meer van. Bij de subbranche ingenieurs is de omzetkrimp wel minder sterk dan de twee voorgaande kwartalen. De ingenieurs boekten nu 3,1 procent minder omzet dan in het eerste kwartaal van 2011.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economisch klimaat verder verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van april 2012 blijkt dat ruim één op de vier ondernemers in de branche van de Architecten-, ingenieursbureaus e.d. een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal ervaarde. Ook voor het tweede kwartaal zijn de verwachtingen over de ontwikkeling van het economisch klimaat negatief. Per saldo verwacht ruim één op de vijf ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat.

Oordeel economisch klimaat Architecten-, ingenieursbureaus e.d. (SBI 71)

Oordeel economische klimaat Architecten-, ingenieursbureaus e.d. (SBI 71)

Toename van omzet en personeel verwacht

Voor het tweede kwartaal van 2012 voorziet per saldo een meerderheid van de ondernemers in de branche van de Architecten-, ingenieursbureaus e.d. een omzetstijging. Een meerderheid verwacht ook een toename van de werkgelegenheid in hun branche. Het aantal ondernemers dat een stijging van de tarieven verwacht, is echter nog steeds in de minderheid.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.