Realisaties: transportmiddelenindustrie

De transportmiddelenindustrie heeft in maart 2012 iets meer omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders nam ook toe en de afzetprijzen stegen. Het productievolume per gemiddelde werkdag nam af.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2012)

Lichte omzettoename

In maart 2012 was de omzet van de transportmiddelenindustrie ruim 1,5 procent hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De afzetprijzen stegen en dit jaar had maart één werkdag minder dan in 2011. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag werd daarmee bijna 5 procent groter. De omzet nam op de binnenlandse markt met 17 procent af, terwijl de buitenlandse verkopen 11 procent stegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

De transportmiddelenindustrie haalde in het eerste kwartaal van 2012 een ruim 2,5 procent lager bedrag aan verkopen binnen.

Waarde ontvangen orders hoger

De orderontvangsten in de transportmiddelenindustrie toonden een positief beeld: in maart 2012 lag de waarde van de orderontvangsten 11 procent hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Vooral in het buitenland groeide de vraag; hier namen de orderontvangsten met 14 procent toe, terwijl in het binnenland de waarde van de ontvangen orders iets meer dan 1 procent hoger lag dan een jaar eerder.

Ondanks de toename in maart was de waarde van de ontvangen orders in het eerste kwartaal 2012 bijna 2 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Lichte prijsstijging

De afzetprijzen zijn in maart 2012 in de transportmiddelenindustrie bijna 1,5 procent verhoogd ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Op de buitenlandse markt stegen de afzetprijzen met 1,5 procent iets meer dan op de binnenlandse markt. Daar was de stijging ruim 1 procent.

De prijsontwikkelingen in maart leken sterk op die over het gehele eerste kwartaal van 2012.

Productie neemt af

In vergelijking met een jaar geleden werd er in maart 2012 per gemiddelde werkdag 3 procent minder geproduceerd door de transportmiddelenindustrie.

In het gehele eerste kwartaal 2012 rolden er gemiddeld bijna 6 procent minder eenheden gereed product van de band.

Volume bruto toegevoegde waarde groeit minder hard

In het vierde kwartaal van 2011 was het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 6 procent groter dan een jaar eerder. In de vier voorgaande kwartalen was dit volume met gemiddeld ruim 30 procent op jaarbasis een stuk groter.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)