Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is in maart 2012 sterk gedaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam het productievolume af. De waarde van de orderontvangsten lag ruim onder het niveau van een jaar eerder. De producten werden tegen iets hogere prijzen verrekend dan in maart 2011.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2012)

Omzet daalt sterk

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie nam in maart 2012 met ruim 8 procent af in vergelijking met maart een jaar eerder. Maart 2012 telde een werkdag minder dan maart 2011. Per gemiddelde werkdag nam het verkoopvolume af met ruim 5 procent. De afzetprijs steeg wel licht met ruim 1 procent.

In de elektronische en elektrische apparatenindustrie daalde de omzet met bijna 11 procent. Er was wel een lichte binnenlandse omzetstijging in deze subbranche van bijna 2 procent, maar de buitenlandse omzet daalde met bijna 16 procent. De omzet in de onderliggende branche machine-industrie daalde met ruim 7 procent.  De binnenlandse omzet liet hier een daling zien van bijna 4 procent, de buitenlandse omzet daalde met 8 procent.

De elektrotechnische en machine-industrie sloot het eerste kwartaal van 2012 af met bijna 5 procent minder omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011. Deze daling werd volledig veroorzaakt door de buitenlandse markt.

Forse daling orders

In maart 2012 lag de waarde van de ontvangen orders in de onderliggende branche electrotechnische en technische apparatenindustrie fors onder de waarde van een jaar eerder. In deze branche lieten de bestellingen in het binnenland een heel ander beeld zien dan de bestellingen in het buitenland. De waarde van de ontvangen orders in het binnenland steeg met 12 procent, die uit het buitenland daalde met 14 procent. De totale waarde van de ontvangen orders in deze onderliggende branche daalde met bijna 6,5 procent. De vraag naar producten van de subbranche machine-industrie nam zowel in het binnenland als uit het buitenland sterk af, met respectievelijk bijna 19 en bijna 14 procent. De daling van de totale waarde van de ontvangen orders in deze subbranche was daardoor bijna 15 procent.

De daling van de waarde in orders voor de elektrotechnische en machine-industrie kwam hierbij voor het eerste kwartaal van 2012 op bijna 4 procent uit vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar.

Geringe prijsstijgingen

In maart 2012 moest er voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie ruim 1 procent meer betaald worden dan een jaar eerder. De prijsstijging op de buitenlandse markt lag iets hoger dan op de Nederlandse markt.

In het eerste kwartaal van 2012 was de prijsstijging gelijk aan de ontwikkeling in maart.

Minder geproduceerd

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in maart 2012 minder dan een jaar eerder. Het productievolume per werkdag lag 2 procent lager.

Voor het eerste kwartaal van 2012 kwam de daling hierdoor uit op ruim 2 procent vergeleken met een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)