Ontwikkelingen van prijs en volume voor verpleging en verzorging, 1998-2010

11-5-2012 09:30

Dit rapport geeft een beschrijving en een analyse van de resultaten van een aangepaste methode voor het meten van de prijs en het volume (‘hoeveelheid’) geleverde zorg in de verpleging en verzorging. Deze methode wordt nu gebruikt in de Nationale Rekeningen en in de Zorgrekeningen.