Transportmiddelenindustrie

De verwachtingen in de transportmiddelenindustrie voor de werkgelegenheid zijn positief, dit in tegenstelling tot de industrie als geheel. Ondernemers in deze branche voorzien daarnaast een toename van de productie. In de afgelopen maanden is de concurrentiepositie op de afzetmarkt buiten de EU verbeterd.

Werkvoorraad ongewijzigd

De ondernemers in de transportmiddelenindustrie hebben in april van dit jaar nagenoeg evenveel orders in portefeuille als een maand eerder. De index van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, kwam uit op 101,1 (sept 2011=100). In maart was dit 101,3.
De ondernemers zijn nog steeds negatief over de omvang van hun orderportefeuille. Per saldo vindt 12 procent van hen dat er gezien de tijd van het jaar te weinig orders op de plank liggen.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename van de productie en meer personeel verwacht

Per saldo verwacht 15 procent van de ondernemers voor de periode april t/m juni een toename van de productie en lagere afzetprijzen. Ten aanzien van de werkgelegenheid zijn de ondernemers optimistisch. Door per saldo 14 procent wordt een uitbreiding van het personeelsbestand voorzien. De transportmiddelenindustrie steekt daarbij in positieve zin af bij de rest van de industrie. Van alle industriële bedrijven rekent per saldo 9 procent juist op een afnemende werkgelegenheid.

Verwachting voor april tot en met juni 2012

Verwachting voor april tot en met juni 2012

Concurrentiepositie buiten EU verbeterd

De ondernemers in de transportmiddelenindustrie hebben in de afgelopen maanden hun concurrentiepositie op de afzetmarkt buiten de EU zien verbeteren. Dat meldde per saldo 8 procent van de bedrijven. Ook op de Nederlandse markt was er sprake van een verbetering (+3%). Op de exportmarkt binnen de EU was daarentegen sprake van een verslechtering, zo meldde per saldo 6 procent van de ondernemers. Van de bedrijven heeft 20 procent last van onvoldoende vraag naar hun producten. De groep die daardoor productiebelemmeringen ondervindt, is daarmee wel minder groot dan in januari, toen ruim 24 procent daarvan melding maakte.