Prijs van arbeid

De prijs van arbeid is de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.

In dit artikel worden twee uitkomsten gepresenteerd over de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur: de voor veranderingen in de werknemersstructuur gecorrigeerde uitkomsten (prijs van arbeid) en de oorspronkelijk niet-gecorrigeerde uitkomsten. Deze laatste uitkomsten zijn gebaseerd op Arbeidsrekeningencijfers, afgezien van enkele kleine conceptuele verschillen.

Het verschil tussen deze twee uitkomsten wordt het structuureffect genoemd.