Commercieel georiënteerde bedrijven

Dit zijn de bedrijven die actief zijn in de volgende sectoren: landbouw, bosbouw en visserij, winning van delfstoffen, aardoliewinning, vervaardiging van cokesoverproducten, vervaardiging van bouwmateriaal, overige vormen van industrie, productie, distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht, winning en distributie van water, afval, afvalwaterbeheer en sanering, bouwnijverheid, groot- en detailhandel, reparatie van auto’s, advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening (exclusief holdings en concerndiensten binnen eigen concern), verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening, vervoer en opslag, logies,  maaltijd- en drankverstrekking, informatie en communicatie verhuur en handel in onroerend goed.