Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De omzet van elektrotechnische en machine-industrie is in februari 2012 gedaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Het productie- en het omzetvolume daalden zelfs sterk. De waarde van de orderontvangsten lag iets onder het niveau van een jaar eerder. De de producten werden tegen iets hogere prijzen verrekend dan in februari 2012.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (februari 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (februari 2012)

Omzet daalt sterk

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie nam in februari 2012 met 12 procent af in vergelijking met vorig jaar. De ontwikkeling van de afzetprijs en een werkdag meer hadden geen positieve invloed. Per gemiddelde werkdag nam het verkoopvolume af met 17 procent.

In de elektronische en elektrische apparatenindustrie daalde de omzet met ruim 2,5 procent. Er was wel een binnenlandse omzetstijging in deze subbranche, waar het bedrag aan verkopen met meer dan 7 procent toenam, maar de buitenlandse omzet daalde met ruim 6 procent. De subbranche machine-industrie zette 15 procent minder om. Hier bleef de binnenlandse omzet nagenoeg gelijk terwijl het buitenland een flinke daling liet zien van 18 procent.

Orders vrijwel gelijk

In februari 2012 lag de waarde van de ontvangen orders bijna gelijk aan dat van een jaar eerder. In de subbranche elektronische en elektrische apparatenindustrie lagen de bestellingen in het binnenland met een daling van 12 procent een stuk lager. Het buitenland bleef nagenoeg gelijk. De vraag naar producten van de subbranche machine-industrie nam in het binnenland ook met bijna 2 procent af, maar in het buitenland stegen de orders met ruim 2 procent.

Geringe prijsstijgingen

In februari 2012 moest er voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie ruim 1 procent meer betaald worden dan een jaar eerder. Ondernemers in beide subbranches verhoogden hun prijzen. De grootste stijging kwam voor rekening van afnemers in de subbranche elektronische en elektrische apparatenindustrie buitenland. Hier werden de prijzen met bijna 2 procent verhoogd.

Minder geproduceerd

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in februari 2012 minder dan een jaar eerder. Het productievolume lag per werkdag bijna 3,5 procent lager.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)