Groei investeringen afgenomen

Het groeitempo van de investeringen is in het vierde kwartaal van 2011 afgenomen. De bruto-investeringen in vaste activa groeiden met 3,6 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De investeringen in woningen groeiden wel iets harder dan een kwartaal eerder.

Bruto-investeringen in vaste activa

Bruto-investeringen in vaste activa